دورهمی هنرمندان و خیران برای حمایت از خانواده زندانیان

    هنرمندان و خیران با حضور در اکران خیریه ­فیلم «آزاد به قید شرط» برگ دیگری از دفتر مهربانی و حمایت از خانواده زندانیان را در سینما چارسو ورق زدند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ علی و معصومه 4 سال است که در انتظار آمدن پدر چشم ...

    نقش فرهنگ در افزایش یا کاهش جرائم(انجمن حمایت زندانیان)

    فرهنگ یک جامعه اساسی ترین بن مایه هویت و تشخیص آن جامعه بوده و اساسی ترین نقش را در نحوه حیات جامعه و چگونگی رشد و پرورش افراد بازی می کند مردم شناسان و جامعه شناسان فرهنگ را در معنای کلی به تمام داشته هاو ...

    Go to TOP
    Go to TOP