بايگاني براي تهران بزرگ
آنها که تاوان جرم دیگران را می پردازند

روایت ایرنا از زندگی خانواده های زندانیان؛

۱۴ شهریور ۱۳۹۴در ۱۰:۱۶ ق.ظ

آنها که تاوان جرم دیگران را می پردازند

ایرنا- اینجا خانه ای خرابه و فرسوده در چشمه علی شهرری است که خانواده ای زندانی به دلیل جواب کردن صاحبخانه روی خانواده زندانی دیگر آوار و به عبارتی قوز بالای قوز شده اند. بارها و بارها از همه مسوولان چه مسوولان قضایی مانند رییس سازمان ...

Go to TOP