بايگاني براي مقالات
اثرات زندانبانی اسلامی

اختصاصی

۰۴ اسفند ۱۳۹۳در ۸:۵۴ ق.ظ

اثرات زندانبانی اسلامی

امنيت و ميزان آن براي كليه نظامهاي سياسي و شهروندان صرف نظر از سطح توسعه اقتصادي و اجتماعي ونوع ايدئولوژي مهمترين و با اولويت ترين مسأله به شمار مي آيد. اصولا انسان براي رسيدن به يك درجه موفقيت در زندگي براي رسيدن به اهداف والاي انساني ...

بسترهای قانونی حمایت از خانواده زندانیان

اختصاصی

۰۴ اسفند ۱۳۹۳در ۸:۵۳ ق.ظ

بسترهای قانونی حمایت از خانواده زندانیان

  مقدمه:   شاید بتوان گفت با توجه به وجود برخی ناهنجاریها و بزهکاری اجتماعی ، جرایم سازمان یافته وقتل های متعدد ، جرایم رایانه ای، قاچاق مواد مخدر وبسیاری از جرایم عمومی که برای آنها در قانون مجازات حبس لحاظ ومقرر شده است، وجود زندان امری اجتناب ...

بروز خشم، تولید جنایت و یک عمر ندامت با طعم زندان

اختصاصی

۰۴ اسفند ۱۳۹۳در ۸:۵۲ ق.ظ

بروز خشم، تولید جنایت و یک عمر ندامت با طعم زندان

هر انسانی در برهه هایی از زندگی دچار خشم شده است و در طول روز نیز با افراد خشمگین مواجه می شویم. اما مشکل اینجاست که درست بعد از فروکش شدن خشم، اغلب شاهد نتایج منفی و زیانباری در اجتماع بوده ایم و کمتر مواردی ...

موانع ارتباطات سازمانی

اختصاصی

۰۴ اسفند ۱۳۹۳در ۸:۴۷ ق.ظ

موانع ارتباطات سازمانی

  مقدمه : جهان کنونی ، جهانی است آکنده  از تغییرات شتابان و دگرگونیهای بسیاری که در ارکان جامعه صورت گرفته و پیشرفتهای شگرف وسریعی که درعلوم وتکنولوژی انجام شده ، انسان را با وضعیتی روبرو ساخته که کمتر شباهتی با گذشته دارد. یکی از علومی که تحولات ...

Go to TOP