زنانی که آبروی شان را به دندان می گیرند

۰۵ شهریور ۱۳۹۶در ۸:۰۲ ق.ظ

زنانی که آبروی شان را به دندان می گیرند

تهران - ایرنا - زنانی بعنوان همسر زندانی، اطراف ما زندگی می کنند که با وجود همه بی مهری ها، هجمه ها، تحقیرها، کم محلی های اطرافیان و نداری های خود، اما ، آبرو را به دندان می گیرند. زنانی که حاضرند به هر زحمت و ...

Go to TOP