دوره‌ آموزش پیشگیری از طلاق ویژه خانواده زندانیان در حال اجراست

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز

۲۳ بهمن ۱۳۹۶در ۸:۰۴ ق.ظ

دوره‌ آموزش پیشگیری از طلاق ویژه خانواده زندانیان در حال اجراست

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز گفت: دوره‌های آموزش پیشگیری از طلاق و ارتقای مهارت های زندگی ویژه خانواده زندانیان در حال اجرا است. به گزارش ایسنا، مهران منتظر مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز با تسلیت ایام فاطمیه اظهار داشت: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری ...

Go to TOP