تاریخ انتشار:۰۴ اسفند ۱۳۹۳در ۸:۵۸ ق.ظ کد خبر:114 تعداد بازديد: 681 بازدید

asibdidegan.com:

الگوهاي رفتاري معتادان

image_pdfimage_print

الگوهاي رفتاري معتادان
۱- مدل منظم : به الگوهاي تهاجمي عادي برهم كنش نظام هاي توزيع مواد مخدر اطلاق مي شود . بيشتر اينگونه خشونت ها از شرايط اجراي كار در بازار سياه ناشي مي شود.
نمونه هايي از اين خشونت ها عبارتند از: تقسيم مناطق بين توزيع كنندگان و خرده فروشان مواد مخدر ، تهديد و آدم كشي در عمليات خرده فروشي يك نوع خاص از مواد به منظور تقويت روندهاي اصولي دزدي مواد مخدر از خرده فروشان، از بين بردن خبرچينان ، تنبيه فروشندگان متقلب و مواد دروغي، تهديد به پس گرفتن بدهي هاي مرتبط با مواد مخدر.
۲- مدل رواني- داروشناختي: حاكي از آن است كه بعضي اشخاص ، در نتيجه خوردن مواد معين ممكن است تهيج پذير و يا بي منطق شوند و به طرز خشونت بار رفتار كنند. خشونت مدل رواني -داروشناختي مي تواند ناشي از تحريك پذيري بعضي مواد (سقوط) همراه با نشانگان ترك يا معين هم باشد و
مي تواند شامل مصرف اين مواد به وسيله قربانيان يا مرتكبان پيشامدهاي خشن باشد. به عبارت ديگر، مصرف اين مواد مي تواند در ايجاد رفتار خشونت بار در شخص كمك كند و يا رفتار شخص را چنان تغيير دهد كه وي قرباني خشونت شود . سرانجام آنكه بعضي اشخاص ممكن است عمدتاً موادي را بخورند كه تحريك پذيريشان را كاهش دهد يا جرأت آنان را بيشتر نمايد و از اين طريق ارتكاب به جنايت هاي خشونت بار مورد نظر را از قبل تسهيل كند.
۳- مدل اقتصادي- اجباري: حاكي از آن است كه بعضي اشخاص احساس مي كنند ناچار به درگير شدن در تبهكاري هاي اقتصادي اند تا هزينه هاي گزاف مصرف مواد مخدر را تأمين كنند. گاهي اوقات اين تبهكاري هاي اقتصادي جزء ذاتي خشونت محسوب مي شوند و گاهي خشونت ناشي از عوامل بيروني يا به طور ناخواسته در زمينه اجتماعي معين به تبهكاري اقتصادي ناشي مي شود. اين عوامل عبارتند از: عصبي شدن متخلف، واكنش قربانيان و بودن يا نبودن اسلحه در اختيار قرباني يا متخلف ، ميانجگري اطرافيان.

مطالب مرتبط


ارسال نظر

Go to TOP