مراقبت از استحکام خانواده زندانی مسئولیت اصلی انجمن حمایت زندانیان است

دکتر جهانگیر در جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز گفت: تمامی خانواده های زندانیان باید چتر حمایتی انجمن های حمایت را بر سر خود احساس کنند.

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: کمک های انجمن حمایت صرفا مادی نیست بلکه دایره این کمک ها در کمک های معنوی هم توسعه می یابد.

وی تصریح کرد: چه بسا کمک های معنوی که ماندگار و اثربخش تر است.

مشاور رئیس دستگاه قضا گفت: مهمترین بخش حمایت از خانواده زندانیان، حمایت از استحکام خانواده زندانی و حفظ رابطه عاطفی زندانی و خانواده است.

وی تاکید کرد: باید از فروپاشی خانواده زندانی جلوگیری کرد و روابط استحکام بخشی که در زندگی افراد وجود دارد را تقویت کرد.

دکتر جهانگیر گفت: سرکشی از خانواده زندانیان باید به برنامه روزانه انجمن ها تبدیل شود.

وی گفت: حضور در جمع خانواده زندانی و درک مشکلات آنان از نزدیک، دید ما را نسبت به آنان عوض خواهد کرد.

این مقام ارشد قضایی گفت: وقتی سرپرست خانواده زندانی می شود خانواده او حکم امانت را دارد و باید شرط امانت داری را رعایت کنیم.

وی گفت: انجمن حمایت باید وظایف سرپرست خانواده را بجا آورد.

رئیس سازمان زندان ها گفت: اساسنامه انجمن حمایت از زندانیان در حال بازبینی است که با توجه به نیازهای روز ساختار آن طراحی خواهد شد.

دکتر جهانگیر گفت: یکی از ایرادات فعلی انجمن های حمایت فعالیت جداگانه و عدم همپوشانی است که باید با یک ساختار منسجم از ظرفیت های انجمن ها به صورت یکپارچه استفاده شود.

رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه گفت: همه ما باید در برابر آسیب هایی که متوجه خانواده زندانیان است باید خودمان را مسئول بدانیم.

وی تاکید کرد: نباید مسئولیتی که در این زمینه به ما سپرده شده است را با غفلت و کم کاری بی اثر کنیم چرا که در این زمینه مسئولیت داریم.

رئیس سازمان زندان ها گفت: در کنار  موضوع سرکشی از خانواده زندانیان باید بانک اطلاعاتی جامع از آنان داشته باشیم.

وی  افزود: تشکیل بانک اطلاعاتی جامع از خانواده زندانیان در شاخص های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک ضرورت است.

دکتر جهانگیر گفت: بدون داشتن اطلاعات لازم نمیتوان اقدام مناسب و برنامه ریزی کیفی و جامع انجام داد.

رئیس سازمان زندان ها در پایان بااشاره به ضرورت حفظ آبروی افراد گفت: باید شرایطی را فراهم آوریم که کمک رسانی به خانواده ها توسط خیرین در یک فضای آبرومندانه و با رعایت حریم شخصی افراد انجام پذیرد.

در این جلسه که با حضور اعضای هیات مدیره انجمن حمایت برگزار می شد مهران منتظر به عنوان مدیر عامل انجمن زندانیان مرکز معرفی و از زحمات محسن نصیری که ۱۲ سال این سمت را بعهده داشت قدردانی شد.

img_20161026_000413

img_20161026_000412